Anasayfa / Faaliyet Alanları / Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku

“Şirketler hukukunda yetkin ve tecrübeli ekip”

  • Şirket, şube, irtibat bürosu, temsilcilik kuruluşu ve tasfiyesi
  • Ortaklar arası ilişkilerin düzenlenmesi, ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmesi düzenlenmesi
  • Reorganizasyon ve yeniden yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi
  • Grup içi birleşme, devralma, bölünme, tür değişikliği, varlık ve hisse devirleri, ve benzeri işlemlerin takibi
  • Yönetim kurulu, üst düzey yönetici atama/görevden alma işlemlerinin koordinasyonu
  • Kurumsal yönetim ilkelerinin düzenlenmesi ve uygulamasında destek sağlanması
  • Kurumsal yapı stratejisinin oluşturulması
  • Kurumsal yönetim raporlaması, gelişmiş yönetim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hukuki altyapının oluşturulması
  • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları organizasyonu ve toplantı yönetimi
  • Müvekkil adına genel hukuk müşaviri olarak hareket edilmesi